Új utakon

Akcióterv

 1. A város és vonzáskörzete együttműködését ösztönözni kell úgy, hogy az terjedjen ki a helyi biztonságérzet növelésére, a zavaró tényezők jelzésének fogadására (drogfogyasztás, zajos szórakozóhelyek, egyéb antiszociális magatartások), valamint a megoldásra alkalmas módszerek kialakítására. Szorgalmazni kell a bűnmegelőzési önkormányzati társulások megalakítását, és a meglévőket támogatni kell. A célok megvalósítására pályázatokat kell kiírni.

   2. A városi, a megyei, a regionális és a kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok már meglévő hálózatát tovább kell fejleszteni, kapcsolatukat az egészségfejlesztés és a bűnmegelőzés intézményeivel szorosabbra kell vonni.
   3.
      a) Pályázattal kell ösztönözni az önkormányzatok és a rendőrség együttműködését. Szorgalmazni kell azt, hogy a városi önkormányzatok önálló közbiztonsági, illetve közbiztonsági közérzetet javítását szolgáló feladatokat vállaljanak.
      b) Pályázattal kell ösztönözni a közbiztonsági, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi bizottságokat arra, hogy a helyi bűnözési adatok felhasználásával készítsék el a település közösségi bűnmegelőzési stratégiáját, cselekvési programját.
   4. Az új hajléktalanügyi koncepció készítésénél a bűnmegelőzési szempontokra is figyelemmel kell lenni. Ki kell dolgozni és támogatni kell olyan együttműködésen alapuló programokat, amelyek csökkenthetik a hajléktalanok által elkövetett bűncselekményeket, illetve az áldozattá válásuk esélyét.
   5. Pályázattal ösztönözni kell az önkormányzatokat arra, hogy a városi tömbrehabilitációs övezetekkel kapcsolatos már meglévő programokban - komplex módon, tehát nem csak a szituatív bűnmegelőzési eszközök alkalmazásával - érvényesítsék a bűnmegelőzés és a közbiztonság szempontjait.
   6. A jellegzetesen a városokban előforduló lakással, hitelezéssel kapcsolatos, illetve más módon elkövetett csalási formák elemzése és a speciális megelőzési módok kidolgozása érdekében
         a) fel kell használni a folyamatban lévő kutatások és az új módszerek gyakorlati tapasztalatait, eredményeit,
         b) a fokozott jogbiztonság megteremtése érdekében alkalmazni kell a hatékonynak bizonyult jogi, szervezeti és szakmai megoldásokat.

   7. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés okainak és elkövetési módjainak elemzése és a megelőzési módok kidolgozása érdekében kutatásokat kell végeztetni.
   8. A lakosság közbiztonsági közérzetének javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára.
      Ennek érdekében
         a) a közterületeken, a tömegközlekedési eszközökön elkövetett bűncselekményekről, szabálysértésekről (zsebtolvajlás, gépjárműlopás, rablás, garázdaság, rongálás) és más jogsértésekről elemzéseket kell készíteni, és ki kell dolgozni a speciális megelőzési módszereket,
         b) ösztönözni kell az önkormányzatokat civil bűnmegelőzési szervezetek, polgárőr szervezetek alakítására, támogatni kell a civil bűnmegelőzési és a polgárőr szervezeteket a speciális bűnmegelőzési ismeretek megszerzésében, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a helyi bűnmegelőzési programokban tevékenyen részt vegyenek, a megszerzett tapasztalataik hasznosuljanak,
         c) az összegyűjtött tapasztalatokról rendszeresen tájékoztatni kell a lakosságot, ismertetni kell a közterületeken elkövetett bűncselekmények és szabálysértések körülményeit, okait és a védelmi, valamint az önvédelmi lehetőségeket.
            A b) pont megvalósítása érdekében pályázatot kell kiírni.

   9. A terület-felügyeleti eszközök hatékonyságával kapcsolatos vizsgálat eredményeit hasznosítani kell az egyes rendszerek telepítési, működési feltételeinek - beleértve jogi, pénzügyi, technikai, gyakorlati, az érdekeltek bevonhatóságára is vonatkozó - meghatározásánál.
  10. Meg kell vizsgálni a városokban a regisztrált munkanélküliek bűnmegelőzési célú egész- és részmunkaidős foglalkoztatása (például kalauz, házi gondnok, kerületi őr, bűnmegelőzési koordinátor, utcai szociális munkás, kórházi biztonsági őr) bővítésének lehetőségét. Gondoskodni kell, arról, hogy a foglalkoztatásuk, és szükség szerint a szakképzésük, átképzésük pályázati úton valósuljon meg.
  11.
         a) Pályázattal kell elősegíteni a bűnözés okainak csökkentése és az áldozattá válás megelőzése érdekében a városi szegregátumokban élők szociális integrációs programjának kidolgozását.
         b) Modellprogramot kell készíteni a roma telepeken élők lakhatási körülményeinek javítására és a foglalkoztatási, szociális, oktatási programok komplex megvalósítására.

  12. A közérdekű munka büntetés jóvátételi jellegének erősítése érdekében a városi környezet szépítését, helyreállítását, a közösség és/vagy a sértett kiengesztelését szolgáló speciális programokat kell szervezni a közérdekű munkára ítéltek számára. 


Az oldal tartalma az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szellemi tulajdonát képezi.

Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia