Új utakon

Stratégia

A magyar Kormány első olvasatban 2000. február 22-én fogadta el a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. dokumentumot, majd vitára bocsátotta. Ennek során 1054 állami, egyházi, civil szervezet és intézmény fejthette ki álláspontját.A vita során szerzett tapasztalatok beépültek a véglegesnek tekintett dokumentumba, melyet a magyar Kormány 2000. június 11-én fogadott el. A dokumentum 2000 decemberében (96/2000. (XII. 11.) OGY határozat) emelkedett országgyűlési határozat rangjára.

A Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. dokumentum a nemzetközi ajánlások értelmében a jelenség értelmezési modelljei közül a több tudományágat érintő, a probléma befolyásolása tekintetében pedig a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítést tükrözi.

A Nemzeti stratégia általános célja: 'A harmadik évezred küszöbén egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakításának képe vezérel bennünket. Ez a társadalom az emberi méltóságot, a testi, lelki és szociális jól-létet, illetve az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. E tényezők megóvása és fejlesztése érdekében a társadalom képes kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat. A kábítószer-probléma valamennyiünket érint, és együttes cselekvésre késztet. Az állam és intézményei az együttes cselekvésben jelentős szerepet kapnak.'

ÚJ NEMZETI STRATÉGIA

Az új nemzeti drogstratégia vonatkozásában lezárult a társadalmi vita, lezajlott az államigazgatási egyeztetés. Mindezek eredményeképpen elérhetővé vált a "Nemzeti Stratégia a kábítószer probléma kezelésére 2010-2018" program kormány által elfogadott változata, amelyet az egyeztetések keretében a szakterületen illetékes főbb szakmai szervezetek, a Magyar Addiktológiai Társaság és az Addiktológiai Szakmai Kollégium is támogatott. A parlament Kábítószerügyi Eseti Bizottsága is megtárgyalta és véleményezte a stratégiai programot.


Kapcsolódó dokumentumok:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia