Új utakon

Tematika

Bűnmegelőzés: egy kurzus a Dunaújvárosi Főiskolán

A bűnmegelőzés fogalma viszonylag új keletű. Annak ellenére, hogy a kriminológusok, szociológusok, pszichológusok már több mint száz éve kutatják a bűnözés okait, csak az utóbbi évtizedekben merült föl az, hogy megelőzhető-e a bűnözés? Ha igen, hogyan? Milyen eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal? Kinek volna a feladata a bűnmegelőzés? Nyilván e kérdések motiváltak a Dunaújvárosi Főiskola oktatóit, amikor kidolgozták a Bűnmegelőzés c. kurzust. 30 órás, féléves tantárgy nem titkolt üzenete: a bűnmegelőzés össztársadalmi ügy, és igényli a társadalmi összefogást.
Első ízben a kurzus megtartására 2008/2009 tanév első félévében került sor. Második alkalommal e tanév második félévében, 2009. február 9. és május 25 között. A Főiskola rendszerváltás utáni történetében az első olyan kurzus, amely a főiskola valamennyi hallgatója részére ajánlott (szabadon választható tantárgy). A Főiskola hallgatói mellett a kurzusra jelentkezhetnek mások is, elsősorban Dunaújváros és kistérsége intézményeiben és szervezeteiben dolgozó szakemberek: a közigazgatás és igazságszolgáltatás dolgozói, pedagógusok, szociális munkások, polgárőrök, a kommunikáció szakemberei és mások, akik a téma iránt érdeklődnek.

A kurzus gondozását a Főiskola Tanárképző Intézetének Társadalomtudományi Tanszéke vállalta el, az oktatók között lesznek a tanszék és más felsőoktatási intézmények oktatói, valamint a bűnmegelőzés gyakorlati szakemberei.


A kurzus tartalma rendkívül gazdag és az alábbi négy részből áll:

I. A bűnözés társadalmi dinamikája

a.    Bevezetés. A kurzus szerkezete, követelmények, elvárások. Alapfogalmak.
b.    A bűnözés elemzésének módszertana. A bűnözés társadalmi meghatározói.
c.    Az antiszociális és agresszív magatartás elemzése. A társadalmi beilleszkedés zavarai
d.    Konfliktusok és konfliktuskezelési módszerek


II. A bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata.


a.    Bűnmegelőzés története. Európai és magyarországi megközelítések.
b.    A bűnmegelőzés jogi és szervezeti alapjai, és intézményrendszere
c.    Bűnmegelőzési stratégia
d.    Bűnmegelőzési gyakorlat: tervezés és megvalósítás


III. Bűnmegelőzési teendők az államigazgatási, törvényhozói, pedagógiai, rendőri, tömegkommunikációban


a.    Családvédelmi programok: családon belüli erőszak megelőzése
b.    Gyermekvédelmi programok
c.    Erőszak megelőzése az iskolában
d.    A bűnözéssel összefüggő devianciák megelőzése: szenvedélybetegségek megelőzése
e.    Bűnmegelőzés regionális jellemzői


IV. Bűnmegelőzési programok hatékonyságának értékelése


a.    Statisztikai adatok elemzése és értelmezése
b.    A társadalmi közérzet értékelése


További felvilágosítás és jelentkezés:
Klein Imre
Kocsó Edina  (25/551-224, tit-tan@mail.duf.hu)

Dunaújváros, 2009. január 27.


Kapcsolódó dokumentumok:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia