Új utakon

Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola

Az országban az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a tiltott szerek, a nem orvosi
alkalmazás keretében használt nyugtatók, fájdalomcsillapítók, altatók együttes fogyasztása, de
a legális szerek használata sem csökkent. A droghoz kétféle okból nyúlnak az emberek: az
egyik a kaland, a kockázatkeresés, azért, hogy jól érezzék magukat, a másik csoport, aki
valamilyen lelki bajára keres gyógyírt, ők az öngyógyítók.
Legfőbb célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott belső értékké
vált normakultúrával felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a kábítószerek
használatát. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak a társadalmi normákhoz igazodó,
életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő szabadidős programokat nyújtsunk. A
drogprevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a tantestület minden
tagjának részt kell vennie, és kiemelten fontos az osztályfőnök szerepe.
A pubertás kortól kezdve nagyon fontos a kortárs csoport befolyása, amit a
drogprevenciós munkában is fel lehet használni.
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában.
Megfelelő előkészítés és információ-átadás után részvételükkel tudják támogatni az iskola
programjait.

A drogprevenció lehetséges színterei

Iskolai programok:

 • Tanórai foglalkozások
  • Szaktárgyi órák témafeldolgozása
  • Osztályfőnöki órák
 • Tanórán kívüli foglalkozások
  • Délutáni szabadidős foglalkozások (sport, versenyek, szakkör, stb)
  • Személyiségfejlesztő-, prevenciós foglalkozások (védőnő, orvos)
  • Szülői értekezletek
  • Értekezletek, esetmegbeszélések, tréningek
 • Iskolán kívüli rendezvények
  • Drogprevenciós rendezvények (filmvetítés)
  • Kortárs segítő képzés
  • Továbbképzések
  • Kirándulások, túrák, sportprogramok, tábor

A drogprevenció programformái

 • klubok
 • filmvetítés
 • szakkörök, kortársképzés
 • kiscsoportos beszélgetések
 • dramatikus játékok
 • színjátszó kör
 • sportprogramok, kirándulások, túrákk, tábor

Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia