Új utakon

Móricz Zsigmond Ének-Zenei Általános Iskola

A társadalom működési zavarai különösen a leginkább kiszolgáltatott rétegeket, a gyermekeket sújtják, közülük is leginkább azokat, akik amúgy is hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben kénytelenek élni. Egészséges fejlődésük előmozdításához a szociálpolitikai gondoskodás nem elegendő, szükség van a személyiségfejlődés bonyolult feltételrendszerét figyelembe vevő gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységre is, melyben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak fontos szerepük van.
    Ahhoz, hogy a rászoruló gyerekeknek segíteni tudjunk, fel kell deríteni a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat. Ennek alapfeltétele, hogy a pedagógus ismerje a gyermek személyiségét, családi hátterét, környezetét, baráti és kortársi kapcsolatait. A veszélyeztető okok feltárása érdekében a pedagógusok / osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős /a szülők vagy a tanulók jelzése alapján családlátogatáson igyekeznek megismerni a tanuló családi környezetét.
    Pedagógiai eszközökkel törekednünk kell a káros hatások megelőzésére illetve ellensúlyozására. Nevelési segítséget kell nyújtanunk a szülőknek többszöri beszélgetés, családlátogatás alkalmával. A szülők figyelmét fogadó órákon, esetleg írásban időben kell felhívni a gyermek fejlődésével kapcsolatos problémákra. Szükség esetén a megfelelő korrepetálásokra, napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokra kell irányítani a tanulót. A pedagógus feladata, hogy még időben a nevelési tanácsadóba irányítsa a tanulót, javaslatot tegyen gyermekgondozói, gyermekpszichiátriai vizsgálatra, majd figyelemmel kell kísérnie a javasolt terápia hatásosságát, javasolhatja a rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem beadását.
    A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.
    Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményezünk amennyiben a szülő nem együttműködő, a gyermek érdelében tett javaslatot nem fogadja el, illetve akkor, ha intézményünk pedagógiai eszközökkel nem képes a kóros hatások megelőzésére, kiküszöbölésére. Ennek érdekében iskolánk együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal / védőnő, háziorvos, családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok /.
    Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére. Nemcsak az osztályfőnökök foglakoznak ezzel, hanem ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk az Egészségmegőrzési Központtal, amelynek szakemberei rendszeres előadói az osztályfőnöki óráknak.
    A szűkös lehetőségek miatt fontos feladatunk a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, és a lehetőségek szerinti pályázás.
Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia