Új utakon

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola

  • Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkáért felelős pedagógus kolléga fogja össze.
  • Minden tanév kezdetekor újra felmérjük a hátrányos- és veszélyeztetett helyzetű tanulókat, építünk elõzõ tapasztalatainkra. Alternatívákat keresünk a különböző gyermekvédelmi problémák enyhítésére, megszüntetésére.
  • Figyelemmel kísérjük a nyilvántartásba vett tanulókat, rendszeres kapcsolattartásra törekszünk mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel (amennyiben partnerek), mind a családgondozókkal.
  • Szükség szerint nevelési tanácsot adtunk a szülőknek. Ahol szükséges  ösztönözzük õket a szakemberek szolgáltatásainak igénybevételére. Például: családterápia – családi kapcsolati zavarok, életviteli nehézségek esetén.
  • Ha szükséges, akkor segélyezést, gyermekvédelmi gondoskodást kezdeményezünk az illetékes önkormányzatnál.
  • A végzős évfolyamokon az osztályfőnöki órák   keretében kiemelt helyet kap a családi életre nevelés, az anya és az apa szerepének értelmezése.
  • Az Internet segítségével folyamatosan figyeljük a hátrányos helyzetű tanulók életkörülményeinek enyhítésére kiírt pályázatokat, (Soros Alapítvány, Fejér Megye Közoktatásáért Alapítvány stb.) és tájékoztatjuk róla az érintetteket.
  • Kapcsolatot tartunk a  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekvédelmi intézményekkel, városi gyermekvédelmi munkaközösséggel. Ez utóbbi rendszeresen tart gyermekvédelmi megbeszéléseket, ahol megismerhetjük az aktuális teendőket és a társintézmények helyzetképét.
  • A tanulók szociális hátrányai, veszélyeztetettségük mind teljesítményükben, mind magatartásukban egyértelműen kimutathatók, melyek következményei a nevelőmunkában mutatkoznak meg. Iskolánkban nap mint nap lehet találkozni súlyosan sérült személyiségű tanulókkal, felnőtt terheket viselőkkel, a környezetük problémáit feldolgozni nem tudó, devianciába menekülő gyermekekkel. Rajtuk segíteni legalább olyan nehéz feladat, mint a kiemelkedő képességű tanulók optimális iskoláztatásán fáradozni.

Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia