Új utakon

Bánki Donát Gimnázium drogstratégiája

Iskolánk a 2001/2002. tanévben sikeresen pályázott az ISM és OM közös pályázatán, ami az egészségfejlesztésre és a drogmegelőzésre irányult. Ennek keretében 2002. januárjában elkészítettük az iskola drogstratégiáját, ami azóta irányadó az iskolai egészségnevelés területén. Az ebben megfogalmazott célok megvalósításához a 2002/2003. és a 2003/2004. tanévben is sikerült a GyISM és OM egészségfejlesztési és drogprevenciós pályázatán anyagi támogatást
nyernünk.
A program megvalósításában szakmai támogatónk- a velük kötött együttműködési megállapodás szerint- a dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ.

Minden diákunk minden tanévben 5 alkalommal, 5 egymást követ osztályfőnöki órán egészségnevelési és mentálhigiénés foglalkozáson vesz részt a következő tematika alapján:
9. évfolyam: mentálhigiéné
10. évfolyam: drogprevenció
11. évfolyam: szexedukáció
12. évfolyam: felnőtté válás

A diákoknak tartandó foglalkozások mellett a szakmai szervezet biztosítja az iskola pedagógusai számára is az egészségfejlesztő és drogprevenciós képzést tantestületi értekezletek, tanárfelkészítő tréningek, folyamatos konzultáció, hospitálás, esetmegbeszélés és óralátogatások biztosításával. A képzett kollégák munkáját munkacsoport létrehozásával segíti.
Minden évben a diákok számára kortárssegítő képzést biztosít. A szülőkkel való együttműködés érdekében szül i értekezletek szervezésében segít.

 


Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia