Új utakon

Hírek

2010. november 18.
Szociális szinergia a krízisbe kerültekért - Honlap az adományosztás gyorsítására
A szociális segítséget adók egy asztalhoz ültetése volt a célja annak a konferenciának, amelyet november elején a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány szervezett. A tevékenységek összehangolását, szorosabb együttműködést és egy információs weblap létrehozását látja szükségesnek a diskurzust kezdeményező.
A Kistérségi Szinergia Közalapítvány támogatásával megrendezett konferencián a szociális ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek képviselői körvonalazták az általuk nyújtott tevékenységeket. Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg a rendezvényt, amelyet szándékaik szerint évente rendszeresítenek. Miután köszöntötte a megjelenteket, bemutatta a tanácskozás moderátorát, dr. Pesty Lászlót, a Pesty Fekete Doboz főszerkesztőjét, majd átadta a szót az alapítvány általános igazgatójának, Oláh Jánosnak: - Az erőforrások egyre szűkösebbek és összehangolatlanok. Az adományok elosztása nem egyszer problémát okozott, éppen ezért szorosabb és közvetlenebb együttműködést szeretnének kialakítani a szociális szférában. Ha valaki vagy egy család szociális krízishelyzetbe kerül, a megsegítésére gyors és hatékony legyen az együttműködés. Szeretnénk egy olyan weblapot létrehozni, amely adatbázisként szolgálna, egy belső információs hálózat alapját képezné. Lehetőséget biztosítana a tevékenységek, szolgáltatások bemutatására, tartalmazná az elérhetőségeket, a segítségnyújtás formáit, feltételeit. A létrehozni kívánt weboldal minden, a szociális ellátáshoz szorosan nem kapcsolódó azon civil szervezetnek, egyesületnek is lehetőséget kínálna a megjelenésre, amelyek részt kívánnak venni a segítségnyújtás bármilyen formájában. Ilyen lehet a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, sport- és kulturális programjaik biztosítása.

  • A gazdasági válság kezdete óta egyre többen veszítették el a munkájukat. Azok az emberek, akik hosszú munkaviszony után válnak állástalanná, nem tudják, hova forduljanak, honnan szerezzenek információt – kezdte mondandóját a Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségének vezetője, Majorné Angyal Erzsébet, majd folytatta: - Minél hamarabb tudunk segíteni az egyénnek, annál kevesebbe kerül az államnak mindaz, ami ezzel együtt jár. A gazdasági válság legnagyobb vesztesei a szakmunkás fiatalok. A munkanélküliek száma márciusban érte el a csúcsot, 5382 fővel, októberre visszaesés következett, azonban év végére további emelkedés várható. Egyre több ember nem igazodik el a mai világban, a segítségre szorultak egy része tudja, mit kell tennie, azonban egyre többen szégyellik, és nem mennek utána a segítségnek.

Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője intézményük fejlődéstörténetével kezdte a bemutatkozást. A Családsegítő Központ a nyolcvanas években azzal a céllal alakult, hogy az önkormányzati kötelező feladatokat lássa el a dunaújvárosi lakosok részére. Ebből is érthető, hogy a kistérségre hiányosak a szolgáltatások. Tavaly olyan személyek jelentek meg a szociális ellátásokban, a gyermekvédelemben, a családsegítésben, akikről nem is gondolták volna korábban. Az adósságkezelési tanácsadás 2009-ben már tragikus méreteket öltött, hétszáz adósháztartás jelent meg tanácsadásra.

A gyermekjóléti csoport működése sikertörténetnek számít. Átfogóan a kistérségben fejti ki hatását. Nagykarácsonyban létrejött a Gyermekek Átmeneti Otthona, a térség bármely településéről itt elhelyezhetik a gyerekeket. A szülő önként adja be a gyerekét, amíg átmeneti problémája meg nem oldódik. Jelenleg állami gondozásban több mint 100 dunaújvárosi gyerek van.

A Frangepán utcai Családok Átmeneti Otthonában tizenkét család él előtakarékossági rendszerben.

Húsz éve nyílt meg a Hajléktalanok Átmeneti Otthona a Kenyérgyári úton. Éjjeli menedékhely és nappali melegedő várja a rászorulókat. A Vasútállomás mellett hamarosan megnyíló Hajléktalan Ellátó Centrum nappali melegedője 30, az éjjeli menedék 45, az átmenti otthon 29 férőhelyes.

A kistérségben a következő tíz év szociális problémái a lakosság elöregedéséből adódnak.

 Szente Tünde

 Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
További hírek:

2011. 06. 07.

Gyerünk a moziba be!

Kulturális centrum a város szívében - a galéria újraindítása, gasztronómiai műhely létrehozása, koncertek, kiállítások rendezése... >>>

2011. 05. 24.

Kilátások az ellátásban Kábítószer-érintettség Dunaújvárosban

Ha a hazai legfrissebb kutatások alapján becsüljük meg a dunaújvárosi kábítószer-használók létszámát, akkor ötezer fő körüli az a populáció, amely az elmúlt esztendőben feltételezhetően drogozásban érintett – kezdte előadását Horváth Gergely, a Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársa azon a szakmai felkészítő tréningen, amely az egy esztendővel megkezdett TÁMOP 5.4.1. projekt részét képezi. >>>

2010. 11. 26.

A javasolt drogmennyiség: 0 milligramm - a toxikológus ajánlásával

Drogos a gyerek, szülői pánik a XXI. században! címmel tartott előadást november 17-én a Dunaújvárosi Főiskolán dr. Zacher Gábor toxikológus. A későesti rendhagyó szülői értekezlet ötlete Szalai Attila okleveles kohómérnöktől származik, aki maga is szülő, és aggodalommal néz a jövő elé. Az elhangzottakról készítettünk összefoglalót. >>>

2010. 11. 18.

Jubilált az IITI Háttér szervezet, befogadó intézet, szociális mentsvár

Tíz esztendővel ezelőtt jött létre az Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda, az IITI Dunaújvárosban. November 4-én idézték fel a mögöttük hagyott évtizedet az iroda alapítói, a hozzá kapcsolódó Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány kurátorai, felügyelő bizottságának tagjai, valamint mindazok, akik együtt működtek velük. >>>

2010. 11. 04.

A drogos onnan vár segítséget, ahonnan el tudja fogadni. A kábítószer-fogyasztás nyílt titok

Hazánkban a szenvedélybetegségek közül sokan tabuként közelítenek a kábítószer-fogyasztáshoz. Mivel törvénybe ütköző nem csak az előállítása, forgalmazása, terjesztése, hanem a fogyasztása is, a kipróbálók, az alkalmi illetve rendszeres fogyasztók nem verik nagydobra, hogy szerhasználók. >>>

2010. 06. 07.

Az országban egyedülálló szociális szolgáltatás - „Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk”

Mind többet hallunk a civil szféra erősödésének fontosságáról. Ahol az állam nem elég hatékony, a „réseket” kezdik „betömködni” az alapítványok, egyesületek, illetve bejegyzés nélküli formációk. Dunaújvárosban is működik egy olyan alapítvány, amely nagyban kiveszi a részét a hajléktalan-ellátásból. >>>