Új utakon

Hírek

2010. május 18.
A kábítószer-probléma helyi ellátórendszerének fejlesztése - A modell-program egyik terepe Dunaújváros
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) 2009 év végétől vesz részt a TÁMOP (Társadalmi Megújulási Operatív Program) egyik kiemelt projektjében. A szociális szolgáltatások modernizációja címet viselő program egyik pillérét a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) koordinálja.

Az integrált addiktológiai, vagyis a kábítószer-probléma kezelésével összefüggő ellátások fejlesztésének beindítására négy területet emeltek ki: a főváros 3. és 13. kerületét, Dunaújvárost valamint Miskolcot. A dunaújvárosi ellátórendszer fejlesztéséhez a KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) kérte fel a dunaújvárosi résztvevőket. A közös munka megkezdéseként május 12-13-án, a témában jártas szakemberek előadásai mellett műhelybeszélgetések folytak, s elkészült egy munkaterv az ún. szükséglet-meghatározás, szükségletfelmérés megkezdéséhez. 

A kétnapos szakmai felkészítést Kun Bernadett, a projekt pillérvezetője nyitotta meg. Az előadók sorában szerepelt többek között dr. Felvinczi Katalin szociálpszichológus, a projekt szakmai vezetője, dr. Rácz József, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia igazgatója, Nádas Eszter és Horváth Gergely, a Nemzeti Drog Fókuszpont koordinátorai, Fábián Róbert szociológus, Mervó Barbara pszichológus.

Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére
Az Országgyűlés 2009. december 15-én elfogadta az új drogstratégiáról szóló, kormány által benyújtott általános indítványt. A 2010 és 2018 közötti, kilencéves időtartamra vonatkozó stratégia „kezelés, ellátás, ártalomcsökkenés” pillérének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a kliensszükségletekhez illeszkedő, átfogó, területi lefedettséget biztosító intézményrendszer alakuljon ki. Ezt a célt összehangolt addiktológiai ellátásokkal, a szociális és egészségügyi szolgáltatások közötti együttműködéssel lehet elérni. A TÁMOP-os projekttel a kezelés, ellátás és ártalomcsökkentés területére vonatkozó célok megvalósulásához kerülnek közelebb.

Az elmúlt időszak kritikájaként fogalmazódott meg, hogy a megelőzési szolgáltatások, egészségügyi ellátások, szociális ellátórendszer egymástól függetlenül fejlődtek, és helyi szinten sem valósult meg ezek összehangolása. Jellemzően a gazdaságilag fejlettebbnek tekinthető nagyvárosi környezetben erősebb a kábítószer-probléma, mint egy falusias-kisvárosias térségben. Így az egységesítő, homogenizáló törekvések korlátozott érvényűek. A helyi sajátosságokra adott helyi válaszok a leghatékonyabbak a drogprobléma kezelésében, mederben tartásában. Elsődleges cél a meglévő erőforrások sajátosságainak feltárása, és a lehetőségekhez, valamint a kliens oldali szükségletekhez illeszkedő átszervezése vagy fejlesztése.

A meglévő erőforrások átcsoportosítása
A projekt első időszakában a helyi ellátórendszer (megelőzés, kezelés, szociális) és elemeinek együttműködési hatékonyságát tekintik át. Erre építve, a továbbiakban a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb elosztását, átcsoportosítását tervezik. A szolgáltatásfejlesztési modell-projekt tervezett helyszíne a Közép-magyarországi régió, elsősorban azért, mert a kábítószer-probléma megjelenése itt a legsúlyosabb.

A helyzetfelmérés eredményeit tanulmányban rögzítik, amely megoldási javaslatokat is tartalmaz. A végeredmény a helyzetértékelés országosan is használható módszertanának kialakítása. Így kívánják létrehozni és működtetni az illegális szerfogyasztáshoz kapcsolódó szolgáltatások minőségügyi rendszerét.

Szente Tünde
Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
További hírek:

2011. 06. 07.

Gyerünk a moziba be!

Kulturális centrum a város szívében - a galéria újraindítása, gasztronómiai műhely létrehozása, koncertek, kiállítások rendezése... >>>

2011. 05. 24.

Kilátások az ellátásban Kábítószer-érintettség Dunaújvárosban

Ha a hazai legfrissebb kutatások alapján becsüljük meg a dunaújvárosi kábítószer-használók létszámát, akkor ötezer fő körüli az a populáció, amely az elmúlt esztendőben feltételezhetően drogozásban érintett – kezdte előadását Horváth Gergely, a Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársa azon a szakmai felkészítő tréningen, amely az egy esztendővel megkezdett TÁMOP 5.4.1. projekt részét képezi. >>>

2010. 11. 26.

A javasolt drogmennyiség: 0 milligramm - a toxikológus ajánlásával

Drogos a gyerek, szülői pánik a XXI. században! címmel tartott előadást november 17-én a Dunaújvárosi Főiskolán dr. Zacher Gábor toxikológus. A későesti rendhagyó szülői értekezlet ötlete Szalai Attila okleveles kohómérnöktől származik, aki maga is szülő, és aggodalommal néz a jövő elé. Az elhangzottakról készítettünk összefoglalót. >>>

2010. 11. 18.

Jubilált az IITI Háttér szervezet, befogadó intézet, szociális mentsvár

Tíz esztendővel ezelőtt jött létre az Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda, az IITI Dunaújvárosban. November 4-én idézték fel a mögöttük hagyott évtizedet az iroda alapítói, a hozzá kapcsolódó Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány kurátorai, felügyelő bizottságának tagjai, valamint mindazok, akik együtt működtek velük. >>>

2010. 11. 18.

Szociális szinergia a krízisbe kerültekért - Honlap az adományosztás gyorsítására

A szociális segítséget adók egy asztalhoz ültetése volt a célja annak a konferenciának, amelyet november elején a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány szervezett. A tevékenységek összehangolását, szorosabb együttműködést és egy információs weblap létrehozását látja szükségesnek a diskurzust kezdeményező. >>>

2010. 11. 04.

A drogos onnan vár segítséget, ahonnan el tudja fogadni. A kábítószer-fogyasztás nyílt titok

Hazánkban a szenvedélybetegségek közül sokan tabuként közelítenek a kábítószer-fogyasztáshoz. Mivel törvénybe ütköző nem csak az előállítása, forgalmazása, terjesztése, hanem a fogyasztása is, a kipróbálók, az alkalmi illetve rendszeres fogyasztók nem verik nagydobra, hogy szerhasználók. >>>