Új utakon

Hírek

2010. április 23.
Az erőszak lélektana - Az agresszió szándékos, célirányos, kárt okozó magatartás
A Bűnmegelőzési Szabadegyetem korábban a szenvedélybetegségekkel foglalkozott. Április 19-ével kezdődő újabb blokkja a gyermekvédelemre fókuszál. Hétfőnként 16 órai kezdettel a főiskola M137-es termébe várják a téma iránt érdeklődő, nem csupán szakembereket.
Azon a délutánon, amikor elkezdődött a Bűnmegelőzési Szabadegyetem mostani kurzusa, meghalt egy 19 éves fiatalember. A konfliktus idáig fajulásával nagyjából egy időben a gyermek- és fiatalkori agresszióról adott elő dr. Szegál Borisz főiskolai tanár. A pszichológiatudományok doktora agressziókutatásból kandidált.

- A gyermek agresszív magatartását úgy is meghatározhatjuk, mint olyan cselekmény, amelynek minősítő tartalma van. A latin „agresszió” kifejezés magyar megfelelője az „erőszak” – vezette be előadását dr. Szegál Borisz, s így folytatta: - Az agresszió erkölcsileg nem kívánatos, egyes formáit a törvény korlátozza, bünteti. Egy erőszakos ember igyekszik elkerülni a vádat, hogy erőszakos volt. Bebizonyítja, hogy nem viselkedett erőszakosan, vagy legalábbis enyhítő körülményt keres. Az agresszió következményei alapján lehet arra vonatkozó következtetéseket levonni. Kik a résztvevői? Lehet egyszemélyes, amikor az egyén önmaga ellen irányul. A hatvanas években született meghatározás szerint az agresszió olyan viselkedés, amelynek célja, hogy valakinek vagy valaminek kárt okozzon az egyén. A nyolcvanas években született értelmezés szerint az agresszió indítéka az, hogy egy másik személynek pszichikai vagy fizikai kárt okozzon a személy. Ranshburg Jenő „Félelem, harag, agresszió” című könyvében úgy fogalmaz, hogy az agresszió minden olyan szándékos cselekvés, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy szimbolikus formában valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet, vagy fájdalmat okozzon az illető.

Finnországban, ha a gyereket bántalmazza a szülő, meg is büntethető. A gyermeket kiemelik az ilyen családból. Nálunk, ha hasonlóan szigorúan járnának el, minden öt és tíz év közötti gyermeket nevelőotthonban találnánk. Egy felmérés során az iskoláskorú gyerekek 20 százaléka bevallotta, hogy rendszeresen bántalmazzák a szüleik. Magyarországon évente 200-250 embert ölnek meg. Közülük 40 kiskorú, akik többségét a szülő ölt meg.

A frusztrációkutatás az Amerikai Egyesült Államokban a harmincas évek végén indult meg. J. Dollard és társai olyan belső állapotként határozták meg a frusztrációt, amely akkor jön létre az emberben, amikor a cselekvés megvalósítása akadályokba ütközik. Az agresszió pedig a frusztrációra adott olyan válasz, amely a frusztrációt kiváltó tény ellen irányul, amelynek célja a frusztrációt kiváltó inger megállítása.

Ezek után az agresszió egységes, ma elfogadott meghatározása: Szándékos, célirányos, nem véletlenszerű, másoknak ártó, fájdalmat, kárt okozó magatartás. Az agresszív személy beavatkozik az áldozat életébe, korlátozza a másik szabadságát, valamilyen fizikai vagy szimbolikus nyereséghez, jutalomhoz jut. Ugyanis az agresszió nagyon gyakran kifizetődő. Az áldozat reakciói lehetnek: a leggyakoribb, amikor alárendeli magát a bántalmazónak, illetve segítséget kér kívülről, ritkábban fordul elő, hogy menekülni próbál, avagy agresszióval válaszol.

Már egyéves kor előtt, amikor a gyermek mászni kezd, megfigyelhetők az agresszió első megnyilvánulásai. Ilyenek a harapás, hajhúzás és a dühkitörés. A második életévben az erőszakos viselkedés egyre gazdagabb formái jelennek meg. Az „agresszor” tárgy-centrikusan viselkedik, amit a sértett nehezen visel. A gyerek még nem sajátította el azokat a viselkedési formákat, amelyek megakadályozzák az agresszív viselkedésben. Egészen kiskorban kell, hogy elkezdődjön az a folyamat. Azoknál az embereknél, akik olyan környezetben nőttek fel, ahol a bűncselekmény mindennaposak, nem visszatartó erejű az érte járó szankció.

Az agresszió döntően tanult magatartás, de egyesek szerint a biológiailag, genetikailag öröklött tényezők szerepe is közrejátszik kialakulásában. A szülői minta, mint annyi más dologban, ebben is meghatározó a gyermek számára. De nem vitatható a tömegkommunikáció hatása sem. Mi a megoldás? Meg kell akadályozni az agresszív magatartási minták kialakulását! Az agresszió akkor veszélyes, ha a gyermek minden esetben az agresszió eszközeihez folyamodik céljai eléréséhez. Sajnos, gyakorta a felnőttek magatartása váltja ki a gyerekek agresszivitását.
Szente Tünde
Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
További hírek:

2011. 06. 07.

Gyerünk a moziba be!

Kulturális centrum a város szívében - a galéria újraindítása, gasztronómiai műhely létrehozása, koncertek, kiállítások rendezése... >>>

2011. 05. 24.

Kilátások az ellátásban Kábítószer-érintettség Dunaújvárosban

Ha a hazai legfrissebb kutatások alapján becsüljük meg a dunaújvárosi kábítószer-használók létszámát, akkor ötezer fő körüli az a populáció, amely az elmúlt esztendőben feltételezhetően drogozásban érintett – kezdte előadását Horváth Gergely, a Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársa azon a szakmai felkészítő tréningen, amely az egy esztendővel megkezdett TÁMOP 5.4.1. projekt részét képezi. >>>

2010. 11. 26.

A javasolt drogmennyiség: 0 milligramm - a toxikológus ajánlásával

Drogos a gyerek, szülői pánik a XXI. században! címmel tartott előadást november 17-én a Dunaújvárosi Főiskolán dr. Zacher Gábor toxikológus. A későesti rendhagyó szülői értekezlet ötlete Szalai Attila okleveles kohómérnöktől származik, aki maga is szülő, és aggodalommal néz a jövő elé. Az elhangzottakról készítettünk összefoglalót. >>>

2010. 11. 18.

Jubilált az IITI Háttér szervezet, befogadó intézet, szociális mentsvár

Tíz esztendővel ezelőtt jött létre az Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda, az IITI Dunaújvárosban. November 4-én idézték fel a mögöttük hagyott évtizedet az iroda alapítói, a hozzá kapcsolódó Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány kurátorai, felügyelő bizottságának tagjai, valamint mindazok, akik együtt működtek velük. >>>

2010. 11. 18.

Szociális szinergia a krízisbe kerültekért - Honlap az adományosztás gyorsítására

A szociális segítséget adók egy asztalhoz ültetése volt a célja annak a konferenciának, amelyet november elején a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány szervezett. A tevékenységek összehangolását, szorosabb együttműködést és egy információs weblap létrehozását látja szükségesnek a diskurzust kezdeményező. >>>

2010. 11. 04.

A drogos onnan vár segítséget, ahonnan el tudja fogadni. A kábítószer-fogyasztás nyílt titok

Hazánkban a szenvedélybetegségek közül sokan tabuként közelítenek a kábítószer-fogyasztáshoz. Mivel törvénybe ütköző nem csak az előállítása, forgalmazása, terjesztése, hanem a fogyasztása is, a kipróbálók, az alkalmi illetve rendszeres fogyasztók nem verik nagydobra, hogy szerhasználók. >>>