Új utakon

Együttműködő szervezetek

Egészségmegőrzési központ

cím: 2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.
tel: 3625 412123
email:egeszsegmegorzes@mail.uti.hu
vezető:Lévay Éva

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

cím: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b.
tel: +3625 510100
web: www.ertedvagyunk.hu
email: csalad1@invitel.hu
vezető: Kissné Fekete Éva

ÁNTSZ

cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel: +3625 411226, +3625 413919
web: www.antsz.hu
email: antsz.dunaujvaros@antsz.hu
vezető: Dr. Müller Cecilia Gyöngyi

IITI

cím: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8.
tel: +3625 407136
web: www.iiti.hu
email: iiti.info@gmail.com
vezető: Baksáné Tringer Andrea

DMJV Ifjúsági és Sportiroda

cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel: +3625 411628, 412-211
email: isportir@dunanet.hu
vezető: Szemenyei István

DMJV Közbiztonsági Bizottság

cím: 2400. Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel: +36 25 412-211
web: http://www.tisztutakon.dunaujvaros.hu
email: bunmegelozes@dds.hu
vezető: Szepesi Attila

Magyar Kék Kereszt Egyesület

cím: 2400 Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet u.34. Evangélikus Gyülekezet
tel: +3625 413478, +3630 4741707
web: www.kekkereszt.org
email: iroda@kekkereszt.org
vezető: Dr. Gellényi Árpádné

Gyámhivatal

cím:2400 Dunaújváros, Polgármesteri Hivatal "A" épület IV. emelet 402-409 szoba
tel: +3625 412411/200 m
web: www.dunaujvaros.hu
vezető: Molnárné dr. Jászberényi Rita

Ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelés, tartós neveléssel kapcsolatos ügyek; szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek, kapcsolattartási ügyek; utógondozással, utógondozói ellátással kapcsolatos ügyek; otthonteremtési támogatás megállapítása; gyermektartásdíj megelőlegezése; gyermek családi jogállásának rendezése; örökbefogadásra alkalmasság megállapítása, örökbefogadhatóvá nyilvánítás; örökbefogadás engedélyezése, örökbefogadás közös kérelemre történő felbontása, gyermekelhelyezési ügyek; gondnoksági ügyek; családbafogadási ügyek, gyámsági ügyek; gyermek házasságkötésének engedélyezése; tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezése, gyermek gondnokoltak vagyoni ügyei.

Pannon Polgár Őrség

cím: 2400 Dunaújváros, Martinovics Ignác utca 26.
tel: +3630 6215854
fax: +3625 421229
web: www.pannonpo.extra.hu
email: pannonpo@extra.hu, info@pannonpo.hu
vezető: Varga József

Városvédő Polgárőr Egyesület

cím: 2421 Nagyvenyim, Kossuth L. u. 28.
tel: +3625 258061
email: bitanguzokennel@invitel.hu
vezető: Kertes József

Táborállási Polgárőr Egyesület

cím: 2400 Dunaújváros; Vasmû út 6.
tel: +3630 6210744
vezető: Szloboda György

Dunaújvárosi KEF

cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel: +3625 411628, 412-211
web: http://www.tisztutakon.dunaujvaros.hu
email: isportir@dunanet.hu
vezető: Cserni Béla

Dunaújváros Biztonságáért Fórum

cím: 2400. Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel: +36 30 575-1523
elnök: Udvardi Sándor

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány

cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
tel: +3625 312211 248 m.
elnök: Vigh Gyula

Pártfogó Felügyelői Szolgálat

cím: 8000 Székesfehérvár,  Ady Endre u. 21/A.   
tel: +3622 512110

MMA Utcai Szociális Szolgálat

cím: 2400 Dunaújváros, Mátyás Király út 2
tel: +36 25 434-356; +36 20 911-4160; +36 20 227-8504
web: http://www.uszsz.eoldal.hu
email: oltalomhaz@invitel.hu
vezető: Pribil Sándor


Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia