Új utakon

Kábítószer Egyeztető Fórum

A duanújvárosi KEF 2002-ben alakult meg önkormányzati testületi döntés alapján, mint szakmai döntés előkészítő testület. 2003-ban magára nézve meghozta SZMSZ-ét, valamint a Nemzeti Drog Stratégia irányelvei alapján saját stratégiáját, melyet a testület szintén határozattal elfogadott.

Nagy lendülettel és sikeres KEF működést támogató pályázattal a helyi KEF betöltötte vállalt szerepét, majd 2006-ra személyi és szervezeti változások miatt ez a lendület romlott. (Ennek oka betegség, szervezeti változások, valamint a KEF tagok leterheltsége, hiszen mindenkinek ezt a tevékenységét főállás mellett kellett végeznie). Éppen ezért a KEF vezetősége a beszámolási időszak végén javasolta, hogy szervezeti és strukturális változások jöjjenek végre, hogy feladatát továbbra is teljesítse.
A város testülete 2006-ban szintén meghozta a Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciójának cselekvési tervét, mely sok területen kapcsolódik a KEF cél- és feladat rendszeréhez is.
Ezek alapján három olyan döntés születet, ami a KEF működését és hatékonyságát is ma már láthatóan befolyásolta:

1. Bűnmegelőzési referens alkalmazása, kinek feladatai között szerepel a KEF szervezeti és működési feltételeinek segítése - ez 2008 januárjában megtörtént
2. Visszaállítja a megszünt közbiztonsági bizottságot, akinek a KEF beszámolási kötelezettséggel bír
3. Aktualizálja az SZMSZ-t és áttekinti a stratégia céljait, ha kell azokat módosítja.


Fenti feladatokat az önkormányzat és a KEF 2007 végétől, 2008 elejétől újra szervezte és megalkotta új SZMSZ-t és újra alakult a Közbiztonsági Bizottság is, melynek állandó tagja a KEF delegáltja. A folyamatosság biztosítása érdekében felvettük a kapcsolatot az NDI-vel, és azt kértük, hogy a forráshiányos helyzet kezelése érdekében továbbra is úgy tekintsék a városi KEF-t mintha működésében nem lettek volna zavarok. Kértük ezt azért, mert a helyi szakmai szervezetek, intézmények és civilek ugyanolyan töretlenül végezték mindennapi munkájukat, mintha a KEF koordinációban nem történt volna változás. Azt az igéretet bírjuk, hogy a KEF a 2008-as pályázati évben továbbra is mint működő KEF-t tekintik és az A kompnens kiírása alapján pályázhat.

Jelenleg a KEF már több alaklommal ülésezet azzal a határozott elképzeléssel, hogy új módszerekkel, akár új szereplőkkel, némileg módosított célokkal, feladatokkal ismételten betöltse koordináló, döntéselőkészítő szerepét a térségben.


Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia