Új utakon

A helyi társadalom toleranciájának ...

Koncepció pillér
megnevezése
Bűnismétlés megelőzése
Vezérintézkedés A helyi társadalom toleranciájának, integrációra való
hajlandóságának erősítése a büntetett előéletűekkel
kapcsolatban.
Intézkedés leírása -A befogadás ellen ható tényezők számba vétele és ellensúlyozása
A befogadást segítő feltételek fejlesztése
A befogadás, az integráció mechanizmusának tudatos kialakítása
A befogadó “kapuk” kialakítása
A benttartó mechanizmusok fejlesztése
Intézkedés rövid
indoklása
A megfigyelések szerint akkor a legkisebb a bűnismétlés kockázata,
ha az érintett személyt egy integrálásra kész közösség befogadja,
felelőséggel ruházza fel és tevékenykedteti.
Célcsoport
(megnevezés és
létszám)
Lakosság, bűntetett előéletűek
Várható konkrét
eredmények
Csökken a visszaesők száma
Csökken a bűncselekmények száma
Gesztor szervezet Önkormányzat
Együttműködő
szervezetek
Önkormányzat intézményei, pártfogói felügyelet,
büntetésvégrehajtás intézményei, egyházak, civil szféra, rendőrség
Az intézkedés
időtartama
2-3 év
Intézkedés
költségtartalma
Alapvetően teammunkát , szakmai odafigyelést és elkötelezett
aktivitást igényel.

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia