Új utakon

Az iskolán belüli - kortárs - kirekesztés

Koncepció pillér
megnevezése
Az áldozattá válás megelőzése
Vezérintézkedés Az iskolán belüli - kortárs - kirekesztés megelőzésének,
megszüntetésének elősegítése
Intézkedés leírása - A kirekesztődés megnyilvánulásainak számba vétele
- A kirekesztődés feltételeinek, körülményeinek számbavétele
- Kirekesztés elleni programok megtervezése és bevezetése
- Perifériára szorult gyerekek, fiatalok integrációs programjénak
kidolgozása és bevezetése
Intézkedés rövid
indoklása
A szakértők megállapításai szerint drasztikus mértékben nő azon
személyek áldozattá válásának esélye, akik már gyermek korukban
elszigetelődnek azoktól a szocializációs közegektől, melyek védelmet
nyújthatnak számukra.
Célcsoport
(megnevezés és
létszám)
Pedagógusok, szülők, kortársak, mentálhigiénés szakemberek
Várható konkrét
eredmények
A kortárs csoportok integrációja nő.
A kirekesztettek száma csökken.
Az áldozattá válás kockázata csökken
Gesztor szervezet Önkormányzat
Együttműködő
szervezetek
Önkormányzat intézményei, rendőrség, egyházak, civil szféra
Az intézkedés
időtartama
1-2 év
Intézkedés
költségtartalma
Alapvetően teammunkát , szakmai odafigyelést és elkötelezett
aktivitást igényel.

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia