Új utakon

Gyermekpszichiáter letelepítése a városban

Koncepció pillér
megnevezése
A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése
Vezérintézkedés Gyermekpszichiáter letelepítése a városban,
gyermekpszichiátriai osztály létrehozásának elősegítése a
kórházban.
Intézkedés leírása forrásbiztositás,
állásbetöltésre pályázat előkészités,
döntéshozók meggyőzése,
vonzó életkörülmények megteremtése az orvos számára,
lobby tevékenység az OEP-nél,
ügyfélkoordináció erősitése,
szűrőrendszer kialakitása hosszú távon
Intézkedés rövid
indoklása
Nincs szakvizsgával rendelkező orvos, az érintettek száma pedig
folyamatosan nő.
Célcsoport
(megnevezés és
létszám)
érintett korosztály, kórház, önkormányzati döntéshozók, OEP,
intézményhálózat, szülők
Várható konkrét
eredmények
Legalább 1 fő gyermek pszichiáter letelepitése a városban, majd
fokozatosan a gy. pszichiátriai osztály kialakulása. Pszichés,
mentális és disszociális problémákkal küzdő, szenvedély beteg
gyermek és fiatalkorúak ellátása megvalósul. Szűrőrendszer kialakul.
A korai beavatkozás feltételei megteremtődnek.
Gesztor szervezet Önkormányzat, kórház, (felnőtt pszichiáter)
Együttműködő
szervezetek
Szülői szervezetek, egészségügyi szolgáltatók (család, gyermek és
iskola), oktatási-nevelési, szociális intézmények, gyermekvédelmi
feladatot ellátó intézmények, rendőrség
Az intézkedés
időtartama
2-3 év
Intézkedés
költségtartalma
Orvos alkalmazási költsége

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia