Új utakon

Gyermek és fiatalkorú bűnözés

Koncepció pillér
megnevezése
A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése
Vezérintézkedés
megnevezése
Gyermek és fiatalkorú bűnözés ellen küzdő speciális szervezeti
egység létrehozásának elősegítése a városi
rendőrkapitányságon
Intézkedés leírása Egyeztető fórum létrehozása a RK, FMRFK főkapitánya, a PM és az
ORFK gazdasági főigazgatója között. Szakmai kapcsolatok
kialakitása, lobby tevékenység, szakmai szervezetek
állásfoglalásainak kialakitása,
Intézkedés rövid
indoklása
Nincs ilyen szervezeti egysége a rendőrkapitányságnak, és a terület
érzékenysége speciális szabályok ismeretét igényli.
Célcsoport
(megnevezés és
létszám)
Rendőrkapitányság, Önkormányzati döntéshozók, jogalkotók,
szakmai szervezetek
Várható konkrét
eredmények
A rendőrségen belül létrejön legalább 2-3 fős csoport.
Gesztor szervezet Önkormányzat, Rendőrkapitányság
Együttműködő
szervezetek
érintett szakmai szervezetek, érintett költségvetési intézmények
Az intézkedés
időtartama
1-1,5 év
Intézkedés
költségtartalma
2-3 fős csoport alkalmazási költsége

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia