Új utakon

A társadalmi bűnmegelőzés humánerőforrásainak ...

Vezérintézkedés A társadalmi bűnmegelőzés humánerőforrásainak fejlesztése
Intézkedés leírása Civil bűnmegelőzési referens alkalmazása a városban
Intézkedés rövid
indoklása
A társadalmi bűnmegelőzés alapvetően szervezési tevékenység.
Ahhoz, hoyg ez koordináltan , hatékonyan menjen 1 olyan emberre
van szükség, aki hivatás szerűen foglalkozik , köztes pozícióban az
érintett szervezetek együttműködését elősegítendő.
A nemzeti fejlesztés tervezési keretei kiemelt proiortásként
fogalmazzák meg a bűnmegelőzést, 2007-től források nyílnak meg a
humánerőforrás ilyen irányú fejlesztésére is.
Célcsoport Önkormányzati és alapítványi döntéshozók
Várható konkrét
eredmények
Egy civil bűnmegelőzési referens alkalmazása
Gesztor szervezet Önkormányzat és Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvány
Együttműködő
szervezetek
Önkormányzat és Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvány, Városi Rendőrkapitányság
Az intézkedés
időtartama
Előkszítés félév, ezt követően folyamatos
Intézkedés
költségtartalma
Fél vagy teljes állás referens alkalmazási költsége

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia