Új utakon

Jelzőrendszer fejlesztése

Vezérintézkedés Jelzőrendszer fejlesztése
Intézkedés leírása A jelzés adat és információ tartalmának meghatározása
A társadalmi bűnmegelőzési adat és információ meghatározása
A már meglévő jelzőrendszerek számbavétele
További lehetséges rendszerelemek és partnerek számbavétele
Hiányzó jelzőrendszeri kapcsolatok kialakítása
Jelzést fogadók ingerküszöbének és válaszreakcióinak
meghatározása
Jelzőrendszer feladatmegosztásának kialakítása
Jelzők védelmi rendszerének kialakítása
Jelzés által érintett személyek kezelési módjainak számbavétele
Jelzőrendszer szolgálatába állítható munkaköri feladatok
számbavétele
A rendszer személyes és közérdekű adat viszonylatainak tisztázása.
Jelzőrendszer települési szintű szabályozási rendszerének
megállapítása.
Jelzőrendszerben dolgozók mentális támogatása, szuperviziója,
képzése.
Érzékenység fokozás, stabilitás növelés, jelzési készség fejlesztése
Intézkedés rövid
indoklása
A partnerek közötti információ áramlás nem megfelelő.
A jelzőrendszer kialakulatlan.
A jeladók védelmének hiánya.
Célcsoport Jeladók, jelzést fogadók, jelzés tartalmával érintettek, a jelzés
alapján bevont együttműködő szervezetek és személyek
Várható konkrét
eredmények
A jelzőrendszer kialakul, tartalommal töltődik meg. A prevenció, a
beavatkozás, az utógondozás hatékonyabbá válik.
Gesztor szervezet Célcsoportonként megállapított gesztor szervezetek.
Együttműködő
szervezetek
A célcsoportokkal és a gesztor szervezetekkel kapcsolatban álló
szervezetek és személyek.
Az intézkedés
időtartama
2-3 év, utána folyamatos
Intézkedés
költségtartalma
Az intézkedés együttműködésen alapul, az együttműködők
hatáskörükön belül látják el feladataikat.

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia