Új utakon

Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése

Vezérintézkedés Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése
Intézkedés leírása A lehetséges partnerek számbavétele, helyzetelemzés.
A programban részt vevők kapcsolattartóinak kijelölése és a
kapcsolattartó szint kijelölése.
A jelzőrendszerrel való input kapcsolat meghatározása.
Közlésre szánt információk kiválasztása a beavatkozási területeken
belül
Üzenetek megfogalmazása a beavatkozási területeken belül
Információ összevonási (aggregálási) szintek kijelölése
A közlési csatornák, gyakoriság meghatározása.
A kommunikáció koordinációja
Intézkedés rövid
indoklása
A kommunikációs eszközök kihasználatlanok a lakossági és civil
szervezeti magatartás befolyásolására.
Célcsoport Lakosság, a kommunikációs szervezetek, valamint az információt
adó szervezetek.
Várható konkrét
eredmények
A lakosság magatartási formáinak bűnmegelőzési célzatú
megváltozása.
A bűnmegelőzési partnerség erősödik.
A tényszerű tájékoztatás megvalósulása.
A partnerségben együttműködők elfogadottsága növekszik.
Gesztor szervezet Önkormányzat (Sajtóreferens)
Együttműködő
szervezetek
Társadalmi bűnmegelőzés partnerségében résztvevő szervezetek és
személyek.
Az intézkedés
időtartama
2-3 hónap , ezt követően folyamatos
Intézkedés
költségtartalma
a média közlések költsége

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia