Új utakon

Célok

A közbiztonsághoz, a biztonságos élethez való jogot alkotmányos jogként értelmezve mára bizonyossá vált: az állam nem képes minden esetben magas színvonalon garantálni polgárai számára a (köz) biztonságot, képtelen valamennyi polgárát megvédeni az áldozattá válástól.

A közbiztonság nem más, mint a társadalmi együttélés rendjének jogilag szabályozott tényleges állapota. Nemcsak a lakosság hétköznapi életére van hatással, hanem többek között befolyásolja a beruházási szándékot, vagy például az idegenforgalmat is.

Mivel a közbiztonsági helyzet nagyrészt problémák összessége, ezért a hatékony reagálás is csak helyben, összefogással valósítható meg.

Egyetlen lehetőség marad: felkészíteni a helyi társadalmat a megelőzés lehetséges módjaira, kialakítva az ott élők reális veszély - és felelősségérzetét, elérve, hogy józanul cselekedjenek és veszély esetén ne essenek pánikba.

A bűnözés elleni küzdelem egyik módja a bűncselekmények felderítése és az elkövetők bűntető jogi felelősségre vonása. A másik és ez a mi szempontunkból most sokkal lényegesebb, a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok, az elkövetéshez vezető folyamatok megismerése, tanulmányozása.

Megállapítható, hogy messze nem elégséges a kormányhatározatokba foglalt szervezeti keretek megléte, mivel a megelőzés többszintű, horizontálisan - és vertikálisan tagolható rendszerben vázolható, szakterületeket átfogó, társadalmi érdekegyeztetés és konszenzus alapján elkészített megelőzési stratégiát feltételez.

Helyi szinten is megvalósulhatnak ezek a célok, ha a helyi társadalom morális értékrendje, viszonyrendszere ezt elfogadja, és hosszú távon támogatja.

Ma Dunaújvárosban olyan helyi körülményekre alakított stratégiára van szükség, amely konkrét célokat fogalmaz meg. Ehhez a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégia adja a keretet, ami konkrét, pontosan körülhatárolható cselekvési alternatívákat fogalmaz meg.

Mindez csak akkor válik hatékonnyá, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg, ami nyitott és befogadó mind a szakmai, tudományos, mind pedig a civil kezdeményezésekre.

Dunaújváros Megyei Jogú Város széles szakmai-társadalmi bázison megújítja Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepcióját és Cselekvési Tervvel egészíti ki.

A megújítás indokai az alábbiak:

 • Dunaújváros az új autópályával és híddal a társadalmi bűnmegelőzés terén új kihívások elé néz. A koncepció alappillérei közül az gyermek -és ifjúsági bűnözés megelőzése és csökkentése, a településbiztonság, a bűnismétlés illetve az áldozattá válás megelőzése új, eddig nem ismert helyzettel kerül szemben a város nyitottá válásával az Alföld felé és átmenő forgalom szempontjából az autópálya által észak-dél irányban , de leginkább Budapest felé.
 • A bűnmegelőzési pályázatoknál egyre több pályázat kiíró részesíti előnyben azon településeket, amelyek cselekvési tervvel is rendelkeznek a koncepció mellett.
 • Új, a bűnmegelőzés a társadalmasítását elősegítő módszereket használtak az előkészítők a munka során, mely hozzájárul ahhoz, hogy minden érintett együttműködő magáénak érezhesse a Koncepciót és a cselekvési tervet. Összesen több mint 30 szakértő vett rész azon a 7 részből álló workshop sorozaton, ahol a megújított koncepció és cselekvési program elkészült.
 • Új tartalmi elemekkel és megújult szerkezettel gazdagodott a koncepció:
  • A koncepció szerkezete vizuálisan is megjelenítődik, abból a célból, hogy annak részei és azok kapcsolatai nyilvánvalóbbá váljanak.
  • Új elem a koncepcióban, hogy horizontális, pilléreken átívelő célokat fogalmaz meg, mint a(z)
  • Együttműködés és partnerség fejlesztése
  • Megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás fejlesztése
  • Jelzőrendszer fejlesztése
  • Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése
  • Célcsoportokra vonatkozó információk gyűjtése, elemzése és értékelése
 • A helyzetértékelést egy SWOT elemzés egészíti ki
 • A Városi Rendőrkapitányság friss 5 évre visszanyúló elemzéssel járult hozzá a helyzetértékeléshez.
 • Megújult a demográfiai helyzetre és a munkaerő-piacra vonatkozó helyzetleírás.
 • A Koncepció mellé elkészült a cselekvési terv alapintézkedései és a horizontális célokra pedig elkészültek az intézkedések tartalmi leírásai is.
 • A város biztonsága beavatkozási pillérben a közterületek biztonságának fokozására külön SWOT elemzés készült, kiemelt horizontális, átfogó és közvetlen célokkal.                 

A koncepció átfogóbb és vázlatosabb lett  A cselekvési terv tartalmazza a horizontális célokat megvalósító intézkedéseket, melyek mindegyike jótékony hatással van a beavatkozási területeken tervezet intézkedések hatékonyságára.


Kapcsolódó dokumentumok:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia