Új utakon

A társadalmi bűnmegelőzésről

A társadalmi bűnmegelőzés

A társadalmi bűnmegelőzés állami szerepvállalás mellett zajló szakmai és civil mozgalom, amely a társadalom legkülönbözőbb szereplői - központi és helyi kormányzati szervek, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb non-profit és for-profit szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak, stb. - között megvalósuló együttműködésre épül.

A szakma- és ágazatközi együttműködést a kibővített tárcaközi szervezet formájában működő és ezáltal a közösségi bűnmegelőzés szereplői számára érdemi szakmai fórumot biztosító, Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) koordinálja.

A 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat tartalmazza a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiáját (Stratégia).

A Stratégia három fő szakmai cél megvalósítását tűzte ki:

  • a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklését;
  • a sértetté válás veszélyének csökkentését; és
  • a bűnalkalmak számának redukálását.

A társadalmi bűnmegelőzés eszközrendszere képes arra, hogy a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a közbiztonság fenntartásával és fokozásával növelje a társadalom önvédelmi képességét.

A Stratégia prioritásai közül az alábbi célterületeket érdemes kiemelni:

  • a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, prevenciós tevékenység végzése a potenciális gyermek-, illetve fiatalkorú áldozatok körében;
  • városok biztonságának fokozása;
  • az áldozattá válás megelőzése, a bűncselekmények áldozatainak segítése és védelme;
  • a családon belüli erőszak megelőzése;
  • a bűnismétlés megelőzése.

A Stratégiában meghatározott hosszútávú célok végrehajtását az évente elfogadott cselekvési programok biztosítják. Az OBmB a célterületeken pályázatok kiírásával is támogatja a közösségi bűnmegelőzés céljainak és törekvéseinek érvényre juttatását. A társadalmi bűnmegelőzési tevékenységről az OBmB éves Jelentést készít.Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia