Új utakon

Adatvédelem

A dunaújvárosi KEF, mint adatkezelő kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - az adatok birtokosának kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Ezen személyes adatok a DunaNet Design Studio rendelkezésére bocsátásával az adatok birtokosa hozzájárul ahhoz, hogy cégünk azokat saját céljaira nyilvántartsa és kezelje.

A DunaNet Design Studio kötelezi magát a rendelkezésére bocsátott személyes adatok biztonságos kezelésére, valamint arra, hogy az adatok tulajdonosának beleegyezésével, a harmadik fél számára kiszolgáltatott adatok közlésével egyidejűleg felhívja a harmadik fél figyelmét az adatok titkos kezelésére. 
Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia